Hizmet Saatlerimiz: Hafta içi ve Cumartesi 9.30 - 19.00
Kuşadası, Aydın
+90(533)150-8565
Hizmet Saatlerimiz: Hafta içi ve Cumartesi 9.30 - 19.00
+90(533)150-8565
Kuşadası, Aydın

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel terapi, olumsuz düşünceleri ve işlevsiz inançları tanımayı ve de yeniden düzenlemeyi vurgulayan, içgörü odaklı da denebilecek bir psikoterapi tekniğidir; Beck’ in yaklaşımı, insanların duygu ve davranış şekillerinin, deneyimlerini nasıl algıladıkları ve yapılandırdıklarına göre belirlendiğini savunan, kuramsal temele dayanmaktadır. Bilişsel Terapi’nin kuramsal varsayımlarını üç gruba toplarsak: Birincisi, kişilerin, iç iletişimlerinin, iç gözlemle erişilebilir olduğu; İkincisi, danışanların inançlarının, kişisel olarak büyük anlam taşıdığı; üçüncüsü ise, bu anlamların, terapist tarafından öğretilmesi ve yorumlanması yerine, danışan tarafından keşfedilebileceğidir. Bunlara göre, Bilişsel Terapi’nin temel kuramı, bir duygusal olayın veya rahatsızlığın nedenini anlamak için, bireyin üzücü olaya veya düşünce akışına tepkisinin, bilişsel içeriği üzerinde odaklanmak gerektiğidir. Bilişsel terapistin amacı, merkezdeki şemalara ulaşmak için, kendi otomatik düşüncelerini kullanarak, danışanların düşünme şeklini değiştirmek ve şemayı yeniden yapılandırma fikrini vermeye başlamaktır.